Musiikkiterapiatyöskentelyn vaiheet

Musiikkiterapia on prosessi. Se sisältää arviointivaiheen, tutustumisvaiheen, työskentelyvaiheen ja lopetusvaiheen. Terapia on säännöllistä ja siinä noudatetaan hoitavien henkilöiden/asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita. Tavoitteiden seurantaa tehdään säännöllisesti.

Arviointivaihe

Arviointikäynneillä kartoitetaan asiakkaan tilaa ja hänen suhtautumistaan terapiaan. Arviointiin sisältyvät arviointikäyntien lisäksi huoltajan/huoltajien sekä yhteistyötahojen haastattelut, taustatietoihin tutustuminen sekä musiikkiterapiasuunnitelman laatiminen.

Työskentelyvaihe

Työskentelyvaihe toteutuu kuntoutuspäätöksen mukaisesti ja sen kesto vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. Työskentelymenetelmät valitaan asiakkaan kuntoutustavoitteista lähtevien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Terapiassa edistymistä arvioidaan vähintään 2 kertaa vuodessa ja työskentelyvaiheen lähestyessä loppua käydään arviointikeskustelua, jonka pohjalta laaditaan terapian palaute lausunto.

Terapian lopetus

Kun asiakkaan terapiaprosessi on tullut vaiheeseen, jossa lopettaminen alkaa olla ajankohtaista, asia päätetään yhdessä asiakkaan, vanhempien tai hoitavan tahon kanssa. Terapian lopettamisprosessiin varataan riittävästi aikaa ja tilaa sen käsittelylle. Terapian loputtua laaditaan palaute terapian kulusta ja kuntoutumisen edistymisestä.

Työnohjaus

Työskentelyn kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi musiikkiterapeutti käy työnohjauksessa. Käsittely on luottamuksellista ja asiakkaan henkilöllisyys ei tule esille.