Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Erikoissairaanhoidon yhteydessä asiakkaan terapiakustannukset ovat lähinnä nimelliset. Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena  sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille nuorille.

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus