Olen toiminut musiikkiterapeuttina päätoimisesti yli 20 vuotta. Minulla on pitkä työkokemus kuntoutuksen moniammatillisen työympäristön piirissä lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja erityisryhmien kanssa.

Olen suorittanut laaja-alaisen musiikkiterapeutin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Tutkinto vastaa laajuudeltaan erityistason psykoterapiakoulutusta. Lisäksi minulla on yliopistossa suoritettu työnohjauskoulutus.

Asiakaskuntaani kuuluvat lähinnä masennuksesta, neurologisista ja psyykkisistä ongelmista tai oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret. Asiakkainani on myös henkilöitä, joilla on autismia, dysfasiaa, kehityksen viivästymiä ja laaja-alaisia kehityshäiriöitä.

Kaikki terapiatoimintani on KELA:n standardien mukaista.

Ammattitutkinnot

 • Laaja-alainen musiikkiterapeutti, Jyväskylä yliopisto
 • Työnohjaaja, Jyväskylän yliopisto
 • Psykoterapeutti (et), Jyväskylän yliopisto
 • Instrumentti-opinnot Keski-Suomen ja Helsingin Konservatorio
 • Lisäopinnot Jyväskylän yliopisto ja Sibelius-Akatemia

Työkokemus terapiatyöstä

 • Kelan kuntoutuspalveluiden tuottaja
 • Yksityinen musiikkiterapeutti, työnohjaaja
 • Helsingin kaupunki, musiikkiterapeutti
 • LSHP, musiikkiterapeutti
 • L-PSHP, musiikkiterapeutti
 • Rovaniemen terveyskeskus
 • Kemin terveyskeskus
 • Tornion terveyskeskus
 • Kasvatus –ja perheneuvolat

Olen toiminut useilla sopeutumisvalmennuskursseilla terapeuttina ja kouluttajana. Lisäksi olen luennoinut useissa oppilaitoksissa mm. Lapin Yliopistossa, Lapin AMK:ssa, kansanopistoissa, Rovaniemen kaupungin koulutoimessa.

Työkokemus opetus –ja kasvatusalalta

 • Soitonopettaja ja musiikinopettaja musiikkiopistossa, kansalaisopistossa, peruskoulussa ja lukiossa. Kouluttaja ja  luennoitsija AMK:ssa.

Lisäkoulutus

 • Musiikkiterapian kursseja
 • Kommunikaatiokoulutusta
 • Psykoterapiakoulutusta
 • Musiikin tuottamisen koulutusta