Musiikkiterapiaa Lapin läänissä

Ville Kervinen

Laaja-alainen musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja

Toimipaikka:                           Postiosoite:

Urheilukatu 5-7                      Kiveliöntie 2 c

96100 Rovaniemi                   96500 Rovaniemi

puh. 040 5146290

ville_kervinen@msn.com

Mitä on musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä, voimakkuutta jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapia sisältää yksilölliset tavoitteet ja se on työtä, jota tehdään suunnitelmallisesti asiakkaan, terapeutin ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa yhteiseen päämäärään pyrkien. Musiikkiterapiassa laaditaan asiakkaan ja toimijoiden kanssa yksilöllinen toimintasuunnitelma. Tavoitteiden ja toimintasuunnitelman kautta pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen ja hänen osallistumiseensa sekä suoriutumiseensa arkielämässä.

Toimitilat

Urheilukatu 5-7 , 96100 Rovaniemi

Toimitilat sijaitsevat Rovaniemen keskustassa Tiimitalossa, jossa on myös muita terveydenhoitoalan yrityksiä ja osia kaupungin terveyskeskuksesta. Tilat ovat katutasossa pihan puolella ja sisään pääsee vaivattomasti.

Toimitilassa on välineistöä eri musiikkiterapian menetelmille, terapiasoittimia kuntouttavalle luovalle tuottamiselle ja kuvalliselle ilmaisulle. Tilassa on välineitä leikin ja pelien avulla tapahtuvaan terapiatyöskentelyyn, instrumentteja rytmiikan ja harmonian tuottamiseen ja vastaanottamiseen sekä auditiivisen kuuntelun avulla tapahtuvaan psyykkiseen työskentelyyn.